The concept of choosing your sustainability cap.

Sustainability is a complex term and can sometimes be difficult to comprehend. That’s why choosing your primarily sustainability cap makes sense. In this short video, Joy Vasiljev explains how.

Choose your sustainability hat

Vælg din bæredygtighedskasket

Bæredygtighed er kompleks

Bæredygtighed er for mange et ønske om at værne om vores fælles jord. Et ønske om at vise ansvar over for de mange mennesker som bor og arbejder her, og gøre beskyttelse af natur og dyreliv til en mærkesag.

Bæredygtighed er også forbundet med kampen mod klimaforandringer, med fordelen ved genanvendelse herunder ansvarlig anvendelse af ikke-fornybare ressourcer.

Ressourcer som kun i ekstrem langsom hastighed gendannes i naturens kredsløb.

Bæredygtighed er blevet et ord med mange betydninger. Hvad nogle mener er meget bæredygtigt, er ikke bæredygtigt for nogle andre. Det er derfor nødvendigt at nuancere diskussionen, og gerne på en måde hvor bæredygtige initiativer ikke skydes ned eller bagatelliseres.

Hvordan træffer jeg et bæredygtigt valg?

Du har måske mødt følelsen af opgivenhed, når bæredygtighed er blevet diskuteret hen over middagsbordet, eller i forbindelse med at du har skullet træffe et valg.

Det er fordi at bæredygtighed er blevet så komplekst i dag, at man til tider kan blive helt handlingslammet.

The Organic Company er en virksomhed der tager ansvar for både miljøet og de sociale forhold. Vi ved hvordan bæredygtighed kan blive for komplekst, og dermed kan bremse initiativer der egentlig rykker verden i en mere positiv retning.

Hvad nogle mener er meget bæredygtigt, er ikke bæredygtigt for andre. Gryden af bæredygtighedsprincipper flyder over, og resultatet er i værste fald at mange tænker: ”Jamen, så kan det da være ligemeget.”

Her på The Organic Company mener vi absolut ikke, at det er lige meget. Det er direkte kontrært super vigtigt at forholde sig til bæredygtighed. For at gøre det nemmere at træffe et valg, og gøre bæredygtighed håndgribeligt igen, bruger vi denne model: ’Vælg din kasket’

Vælg din bæredygtighedskasket

Hvis du vælger dit primære område inden for bæredygtighed som du ønsker at fokusere på, så kan du altid handle efter dette. Modellen gør bæredygtighed håndgribelig, og hjælper dig når du skal navigere i dagligdagens beslutninger. Store som små, med din bæredygtighedskasket på, ved du altid hvilket valg du skal træffe.

Mere omkring GOTS

Tags
0 comments on ARTICLE: Choose your sustainability hat